Afdrukken

Aanpak gladheidbestrijding op drie punten aangepast

Geplaatst door redactie Roosendaal op internet op .

Het gladheidbestrijdingsplan in Roosendaal wordt op drie punten aangepast. Zo wijzigt er een werkmethode en wordt er extra ingezet op communicatie en participatie.

Dat laat de gemeente weten na een evaluatie van de gladheidbestrijding in het weekend van 27 en 28 december 2014. Daar zijn bijzonder veel klachten over geuit.

"Op 27 december 2014 is er gedurende de dag uitzonderlijk veel sneeuwval geweest. De totale hoeveelheid sneeuw varieerde van 14 cm tot 30 cm en heeft geleid tot overlast in de dagen erna", aldius de gemeente.

In Roosendaal is Saver de belangrijkste uitvoerende partij en is verantwoordelijk voor het strooien en schuiven van de wegen die in het gladheidsbestrijdingsplan zijn aangeduid met urgentie 1, 2 en 3. Dat zijn Hoofdwegennet (hulpdiensten) en doorgaande fietsroutes (1), Busroutes van stad-, streek- en buurtbussen (2) en Wijkontsluitingswegen, wegen naar scholen en bejaardenhuizen, wegen op bedrijventerreinen, belangrijke parkeerterreinen (3).

De gemeente is verantwoordelijk voor de belangrijke voetgangersoversteekplaatsen, bushaltes, parkeerplaatsen en trottoirs bij openbare gebouwen en winkelcentra.
"Veel meldingen over gladheid, onder andere over de bereikbaarheid van winkelcentra door senioren, hadden betrekking op voetpaden. Veel winkeliers en burgers hebben het trottoir voor hun winkel of woning niet vrijgemaakt van sneeuw. Dit is sinds 2007 geen verplichting meer, maar wel zeer gewenst. Als gemeente kunnen we meer doen om participatie te stimuleren", laat de gemeente weten.

"Dat doen we door aan Ondernemersverenigingen van de diverse winkelcentra te vragen of zij zelf zorg willen dragen voor de gladheidbestrijding op de voetpaden rond hun winkels. De gemeente stelt zoutkisten en eventueel strooiers en schuiven ter beschikking."

>> Glasheidsbestrijdingsplan op website gemeente (met kaart)