Afdrukken

Kuisel 23 blijft behouden voor bouw praalwagens

Geplaatst door redactie Roosendaal op internet op .

Het college van B&W heeft besloten het pand op de Kuisel 23 niet te verkopen. Het pand wordt door verscheidene Roosendaalse carnavalsverenigingen, verenigd in de stichting CABOD, gebruikt voor de bouw van praalwagens.

Door het pand te verkopen, zou de bouw van praalwagens voor het Roosendaals carnaval niet langer mogelijk zijn.

De gemeente Roosendaal streeft ernaar alleen vastgoed te bezitten en exploiteren dat noodzakelijk is om vastgesteld beleid te realiseren. Hoewel er momenteel geen beleid is waarin de bouw van praalwagens expliciet wordt benoemd, heeft het college besloten dat de bouw van praalwagens in Roosendaal mogelijk moet blijven.

Zonder adequate ruimte is het niet mogelijk de praalwagens voor de carnavalsoptocht te bouwen.

Wethouder Hans Verbraak: ‘Carnaval is een feest waar veel inwoners van Roosendaal aan deelnemen, zowel individueel als in verenigingsverband. Praalwagens zijn zo onlosmakelijk met het carnavalsfeest verbonden, dat we ondersteuning door de gemeente gerechtvaardigd vinden. Want zowel in cultureel als economisch opzicht is carnaval een zeer waardevol feest voor onze gemeente.’