Afdrukken

Geld voor 'eigen' plannen in wijken en dorpen

Geplaatst door redactie Roosendaal op internet op .

Het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal stelt de gemeenteraad voor € 511.500 uit te trekken uit de pot Vitale Wijken en Dorpen voor een groot aantal concrete plannen. De acties komen voort uit de zogenoemde dialoogsessies die de gemeente rond de zomer hield in alle wijken en dorpen en zijn erop gericht om de 'vitaliteit' in de wijken en dorpen te vergroten.

Vraag bij deze bijeenkomsten was: waar moeten volgens de inwoners de prioriteiten liggen voor hun wijk of dorp? En welke bijdrage kunnen bewoners, gemeente en professionals leveren om de doelen te bereiken?

Wethouder Schenk van Vitale Wijken en Dorpen heeft verschillende sessies in de wijken en dorpen bijgewoond. “Ik vond ze inspirerend. Bewoners weten heel goed welke thema’s en acties prioriteit moeten krijgen. Het is mooi om te zien dat bewoners ook zelf in actie willen komen om te werken aan de uitvoering van de ideeën.”

De gesprekken in wijken en dorpen hebben tot op heden geresulteerd in zeventien concrete acties. Het college stelt de gemeenteraad voor om 511.500 beschikbaar te stellen voor deze eerste lijst met acties.

“Het mooie van de acties is dat er sprake is van een gezamenlijke inspanning. Dit geldt zowel voor het bedenken van de actie als voor het realiseren daarvan. Soms steken we gezamenlijk letterlijk de handen uit de mouwen en dan weer stellen verschillende partijen geld beschikbaar”, aldus wethouder Schenk.

De acties in deze eerste ronde verschillen onderling. In Wouwse Plantage wordt bijvoorbeeld met de hulp van vele vrijwilligers dorpshuis De Spil verbouwd. Met de verbouwing wordt het voorzieningsniveau in het dorpshuis vergroot en wordt zorg dichter bij de dorpsbewoners georganiseerd. In Burgerhout wordt samen met de Speeltuinvereniging Beatrixplein de speeltuin aangepakt en voor iedereen opengesteld. Hierdoor kunnen in de toekomst de kinderen buiten blijven spelen .

Wethouder Schenk geeft aan dat de eerste acties naar meer smaken. “Er zijn al heel concrete ideeën in beeld voor volgende plannen. Maar nieuwe plannen zijn altijd zeer welkom. Vitaliteit in wijken en dorpen begint bij de inwoners. Het is hun verhaal. En dat verhaal kan steeds beter worden. Als er initiatieven in de wijken en dorpen ontstaan, staat de gemeente klaar om aan te sluiten en mee te doen.”