Afdrukken

Gemeente, OM, politie en brandweer bundelen inzet voor feestdagen

Geplaatst door redactie Roosendaal op internet op .

De gemeente Roosendaal, het Openbaar Ministerie, de politie en de brandweer trekken ook dit jaar weer samen op als het gaat om maatregelen die Kerstmis en de jaarwisseling zo veilig mogelijk moeten maken en het snel samen en aanpakken van overtredingen. 'Geweld tegen en hinderen van hulpverleners wordt niet getolereerd', is de stelling.

De gemeente zegt streng toe te zien op het afsteken van vuurwerk buiten de wettelijk toegestane tijden van 18.00 tot 02.00 tijdens de jaarwisseling. "Er geldt een zero tolerance-beleid. In Roosendaal zijn er geen vuurwerkvrije zones. Er zijn extra toezichthouders, de capaciteit wordt afgestemd op de actuele situatie", zo wordt meegedeeld.

Het OM eist in strafzaken die oud en nieuw-gerelateerd zijn hogere straffen. "Strafeisen vanwege geweld tegen mensen met een publieke taak liggen 200 procent hoger. Wie zich met oud en nieuw in Roosendaal misdraagt en wordt aangehouden, moet rekening houden met een snelle reactie. Verdachten worden gepland op de politierechterzitting van 6 januari 2016 in Breda. Wie vernielingen aanbrengt, mag zelf voor de kosten opdraaien".

Gaat het om vuurwerk, dan hebben het bestrijden van zeer zwaar illegaal vuurwerk en de handel daarin de volle aandacht van de politie. De politie handhaaft haar focus op woninginbraken. Tijdens oud en nieuw is er extra aandacht voor de veiligheid in het horecagebied.

De brandweer is actief (geweest) met preventie: hoe kun je voorzichtig omgaan met het afsteken van vuurwerk? Gezelligheid op straat is het uitgangspunt, maar dan wel vuurwerkveilig.