Afdrukken

Gemeente: Roosendalers tevreden over hulp bij huishouden

Geplaatst door redactie Roosendaal op internet op .

In Roosendaal zijn gebruikers tevreden over de hulp bij het huishouden. Dat zegt de gemeente na een onderzoek dat in opdracht van de gemeente Roosendaal is uitgevoerd. Er deden 227 mensen aan mee.

Wethouder Hugo Polderman is blij met het resultaat: ‘De hulp is goed, de contacten met de gemeente worden positief gewaardeerd. Dit is een compliment voor de betreffende medewerkers. Ik vind het belangrijk dat deze voorziening voor iedereen die het nodig is beschikbaar en bereikbaar is. Het is onze inzet dat mensen die recht hebben op hulp bij het huishouden deze hulp ook krijgen.”

Mensen zijn tevreden tot zeer tevreden over de kwaliteit van de geboden hulp (86%) en het persoonlijk contact met de hulp (94%), zo luiden de belangrijkste conclusies van het onderzoek. Voor twee op de drie gebruikers is het aantal geboden uren voldoende, een derde zou graag meer uren ontvangen. Voor deze groep mensen brengt de gemeente de dienstencheques de komende tijd meer onder de aandacht, waarmee ze voor slechts € 5,- per uur extra uren huishoudelijke hulp kunnen inkopen.

De geboden hulp bij het huishouden draagt er voor de meeste mensen aan bij dat ze langer zelfstandig thuis blijven wonen. Hulp bij het huishouden is de eenvoudigste vorm van zorg, die de gemeente voor iedereen die het nodig heeft bereikbaar en beschikbaar wil hebben.

De meeste respondenten zijn ook positief tot zeer positief over de contacten met de gemeente over het organiseren van hulp bij het huishouden. Slechts een enkeling heeft moeite met de bereikbaarheid van de juiste persoon bij de gemeente of met de houding en/of het inlevingsvermogen van de Wmo-consulent. Vervanging bij ziekte of vakantie wordt veelal naar tevredenheid geregeld. De mensen waarderen het dat ze een vast gezicht in huis hebben als hulp.

In de raadsvergadering van 7 juli 2015 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren naar de bereikbaarheid van en tevredenheid over de hulp bij het huishouden. Aanleiding waren de zorgen bij diverse fracties en bij de wethouder over de hulp bij het huishouden. In 2015 houdt de gemeente weer geld over op deze voorziening. Daarom was er de behoefte om duidelijkheid te krijgen over dat de vraag of er sprake is van verschraling van de zorg. In samenspraak met de Adviesraad Sociaal Domein is vervolgens een vragenlijst opgesteld, die door een onafhankelijk onderzoeksbureau is gebruikt voor het daadwerkelijk uitvoeren van het onderzoek.

Voor het onderzoek zijn circa 500 mensen benaderd die bij de gemeente Roosendaal een aanvraag voor hulp bij het huishouden hebben ingediend. Uiteindelijk hebben 227 van hen aan het onderzoek deelgenomen (een respons van 45%), waarvan 70 via internet en 157 telefonisch. Het gaat vooral om oudere mensen. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 75 jaar. Er hebben meer vrouwen (73%) dan mannen (27%) aan het onderzoek meegewerkt.