De laatste berichten op onze nieuwe site:

ROI

21 juli 2019

 • Bodycam registreert met bierflesje slaande Brit
  Een Brit (24) die in de nacht van vrijdag op zaterdag 20 juli omstreeks 03.55 uur op de Markt in Roosendaal een andere man met een bierflesje sloeg, ontkende dat op het politiebureau, maar had buiten de waard gerekend: in dit geval buiten de bodycam die een politieagent droeg. Daarop was dat duidelijk te zien, aldus de politie.
 • Rotonde Zegge voor bouwvakvakantie gereed gekomen
  Het is gelukt om de nieuwe rotonde aan de Onze Lieve Vrouwenstraat in Zegge voor de bouwvakantie klaar te krijgen. Aan het eind van vrijdagmiddag 19 juli kon de rotonde worden opengesteld voor het verkeer.
 • ‘Natte zaterdag’ is aanloop naar tropische dagen
  We moeten vandaag (zaterdag) het vertier binnen zoeken. Het lagedrukgebied boven Schotland brengt dikke bewolking onze kant op, waar regelmatig regen uit valt, soms gepaard met onweer. De temperatuur is rond 19 of 20 graden en de wind is zwak tot matig uit zuidoost. Halverwege de week is het zomers.
 • Driedaags festival ‘Theater op de grens’ in Roosendaal
  Roosendaal krijgt op vrijdag 30 augustus, zaterdag 31 augustus en zondag 1 september 2019 een driedaags Theater Festival. Het plan komt uit de koker van Drie Maal Plankenkoorts, dat het festival ook helemaal op poten gaat zetten. Het gaat 'Theater op de grens' heten, omdat 'iedereen uit de gehele regio, het grensgebied van Roosendaal van harte welkom is om deze theaterbeleving mee te maken'. Drie Maal Plankenkoorts wil van het initiatief een tweejaarlijks festival maken.
 • Van 29 juli t/m 9 augustus weer Kindervakantiewerk Roosendaal
  Stichting Kindervakantiewerk Roosendaal heeft ook voor deze zomerperiode een aantal actviteiten voorbereid voor kinderen van 5 tot en met 13 jaar. De stichting zet zich al sinds 1960 in voor kinderen in de gemeente Roosendaal. Dit jaar zijn de activiteiten tussen 29 juli tot en met 9 augustus.
 • Profiel nieuwe rotonde Boulevard al zichtbaar
  Het profiel voor de nieuwe rotonde op de Boulevard/Beethovenlaan is met rode piketpaaltjes uitgezet en er liggen zelfs al de nodige trottoirbandjes. Er wordt dus aardig doorgewerkt aan deze klus, die de rotonde - zeker voor fietsers - een stukje veiliger moet maken.
 • Draai hoopt Kruijswijk, van Aert en Groenewegen te strikken (5 aug)
  De Draai hoopt dit jaar Wout van Aert, Steven Kruijswijk en/of Dylan Groenewegen op de veertigste editie van het wielerevenement in Roosendaal te kunnen presenteren. 'We zijn met hen in gesprek', aldus meldt het bestuur.
 • Warmer, daarna weer kans op regen
  Er trekt een hogedrukgebied over ons, dat voor temperaturen zorgt van 24 of 25 graden. De wind blijft zwak; voor de middag nog wat bewolking, maar de zon komt er daarna flink doorheen.
 • Skelet van palen bij stadion op Borchwerf
  Dit imposante skelet van palen is momenteel te zien tegenover het stadion aan de Borchwerf in Roosendaal. Het is het geraamte voor het nieuw distributiecentrum 'Park Roosendaal' dat daar wordt gebouwd. In de grote 'doos' die daar ontstaat, zijn straks delen te huur van 1000 tot 50.000 vierkante meter voor logistiek, productie en commerciële activiteiten.
 • Fietser (56) van fiets getrokken, mishandeld en beroofd
  Een 56-jarige fietser uit Roosendaal is in de nacht van dinsdag op woesdag 16 jului rond 02:30 uur op de Bokberg mishandeld en de daders gingen met de buit ervandoor.

Burgemeesters: Drugsbeleid wordt voortgezet

Geschreven door Redactie op .

In reactie op het rapport ‘Daadkrachtig drugsbeleid in de regio Midden- en West-Brabant’ en in lijn daarmee geven de burgemeesters van de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal aan dat ze het beleid voortzetten zoals ingezet met de Nota Cannabisbeleid 2009 en het daarbij behorende beëindigen van het gedoogbeleid.

De nieuwe speerpunten Courage (noot 1) worden voortgezet. Zoals ook verwoord in de Nota Cannabisbeleid 2009 wordt op termijn gestart met een onderzoek naar de voor- en nadelen van een coffeeshop op niet-commerciële basis voor de lokale markt.

Het monitoren van de gevolgen van de invoering van het nieuwe cannabisbeleid wordt momenteel gedaan door Beke Advies, in samenwerking met het COT, in opdracht van Courage. De definitieve resultaten zijn eind 2010 bekend. Tussentijds is de balans opgemaakt en hieruit blijkt onder meer dat er een duidelijke afname is van het aantal buitenlandse drugstoeristen (noot 2). Daarnaast blijkt dat de veelgeuite vrees dat de illegale handel zou toenemen niet gegrond is. Hierin wordt een (kleine) afname geconstateerd.
Uit de overlastmeldingen blijkt dat een deel van de overlast zich verplaatst naar de buitenwijken. Een verplaatsing die - zoals in de Bewonersenquête en Gemeentepeiling 2009 geconstateerd werd - al plaatsvond voor de wijziging van het cannabisbeleid. Op dit moment hebben we op basis van de aanpak van de drugsoverlast en drugscriminaliteit geen signalen die duiden op een toename van harddrugs onder jongeren in onze gemeenten.”

Noot 1

De speerpunten van Courage, naar aanleiding van de voorlopige onderzoeksresultaten van de Drugsscan zijn:
* Het behouden en versterken van het vertrouwen van de burger(s) in het gevoerde beleid;
Dit houdt onder andere in het continueren van de kwaliteitbewaking van het Meldpunt Drugsoverlast, de doorontwikkeling van de communicatiestrategie en het continueren van het verbeteren van de leefomgeving in het gebied waar de voormalige coffeeshops gevestigd waren (Credo en pleinenaanpak);
* De aanpak van de resterende drugsoverlast;
Dit houdt in het intensiveren van de aanpak en inzet op overlastmeldingen, het ontwikkelen van nieuwe methodieken in handhaving en opsporing in de aanpak van de doelgroepen, het herijken van de toolbox voor de aanpak van deze doelgroepen en de aanpak van de verwevenheid van jeugdcriminaliteit en de verwevenheid in handel in softdrugs.
* De aanpak van de drugscriminaliteit (onder andere hennepteelt);
Dit houdt in het versterken van de informatiepositie waardoor meer inzicht verkregen kan worden in de wijzigingen en onderliggende criminele netwerken in de lokale markt.
* De aanpak van de verwevenheid tussen de onder- en de bovenwereld.
Dit houdt in dat er een verdiepingslag wordt gemaakt in de opsporing en de aanpak van de criminele samenwerkingsverbanden met de bovenwereld (onder andere in vastgoed).

Noot 2
In 2008 bedroeg het aantal drugstoeristen dat per week de gemeente Roosendaal bezocht 13.636 personen, in Bergen op Zoom was dit aantal 12.194 personen.
In 2010 komen per week 337 drugstoeristen naar de gemeente Roosendaal en 402 drugstoeristen naar Bergen op Zoom. Bij de volgacties gedurende het onderzoek werden drugstoeristen ook gevolgd naar "verdachte bestemmingen".
De stempel verdacht is ingegeven door inschattingen van politiemensen. De verdachte bestemmingen zijn van belang te noemen, omdat elke drugstoerist per definitie een illegale drugsklant is en erg alert. Als we in 2010 ook toeristen met een verdachte bestemming meetellen, dan komt de schatting uit op 967 drugstoeristen per week voor Roosendaal en 1.072 drugstoeristen per week voor Bergen op Zoom.