De laatste berichten op onze nieuwe site:

ROI

25 juni 2019

 • Vrouw (36) probeert andere vrouw (69) in trein te verwurgen
  Op het station in Roosendaal is zondagavond 23 juni rond 20.00 uur een 34-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden omdat zij ervan wordt verdacht een 67-jarige vrouw in de trein van Rotterdam naar Middelburg te hebben mishandeld.
 • Volle bak bij Aarmoei-nieke op Cour Jef Boonen
  De mannen van het IQ Aarmoei-nieke van Roosendaol hadden er weer lang aan gewerkt. Dat was zaterdagavond 22 juni te zien zaterdagavond 22 juni te zien op Cour Jef Boonen (de plets achter hun stamcafé de Veestallen aan de Kade) was afgeladen met vrienden, fans & sympathisanten van de mannen in het zwart-wit. In een geweldige sfeer en onder heerlijke weersomstandigheden vond hun Zomeravondconcert 2019 plaats. Een mooi begin van hun zomerreces.
 • Vier dagen lang Dorpsfeesten Moerstraten (27-30 juni)
  Voor de 33e keer staat het dorp Moerstraten eind juni in het teken van de Dorpsfeesten. Die beginnen dit jaar op donderdag 27 juni met een bejaardenmiddag. De afsluiting is zondag 30 juni met een gezamenlijke barbecue tussen 17:30 - 19:30 uur. Wie er dan nog geen genoeg van heeft, kan naar de 'after party' in café Bakker.
 • De vervelende eikenprocessierups wint ook in Roosendaal terrein
  Ook in Roosendaal wint de vervelende, harige eikenprocessierups dit jaar veel terrein. Sinds 13 mei is de Nationale Bomenbank in opdracht van de gemeente druk in de weer tegen de rups en de gemeente heeft inmiddels ook zelf een speciale stofzuiger aangeschaft, maar de stijd zal niet gewonnen worden. De gemeente gaat nu, zodra de ruspen ontpopt zijn tot nachtvlinders, op jacht naar mannetjes, in de hoop dat daardoor minder vrouwtjes bevrucht worden en er dus minder nesten ontstaan.
 • Nieuwe gezichten bij mannen Bristol Team Roosendaal
  Bij zaalvoetbalvereniging Bristol Team uit Roosendaal is komend seizoen een aantal nieuwe gezichten te zien in het mannenteam. Bij de vrouwen blijft het team zo goed als in tact.
 • Zomer 2019 goed van start
  Het begin van de zomer 2019 gaat goed van start met tropische temperaturen. Een hogedrukgebied nestelt zich boven Denemarken en breidt zich verder uit en trekt dan op grotere hoogte warme lucht uit het zuiden aan. Dat beginnen we zondag goed te voelen, met temperaturen van 25 - 26 graden.
 • Exotische markt in Openluchttheater Nispen (30 juni)
  Op zondag 30 juni is er weer een exotische markt in en bij het openluchttheater Nispen. Tussen 12:00 en 18:00 uur is daar van alles te doen. De entree is gratis, maar een vrijwillige gift is altijd welkom. Er is onder andere een doorlopend muziek/dansprogramma.
 • Voor de 50e keer avondvierdaagse Wouw (vanaf 24 juni)
  De Avondvierdaagse 2019 van Wouw start maandag 24 juni. Het vertrek is elke avond tussen 18:00 - 19:00 uur vanuit café Donkenhof aan de Roosendaalsestraat 61. Er kan worden gekozen uit routes van 6, 10 en 15 kilometer. Jaarlijks gaan er in Wouw zo'n 700-800 wandelaars van start. Het is dit jaar de vijftigste editie.
 • Keuze Bravis definitief: unaniem achter besluit Bulkenaar
  Het Bravis ziekenhuis kiest definitief voor nieuwe locatie Bulkenaar in Roosendaal. 'Unaniem steunen de adviesorganen van het Bravis ziekenhuis het besluit voor de nieuwe locatie Bulkenaar voor het ziekenhuis. Hiermee schaart de hele ziekenhuisorganisatie zich achter het besluit ziekenhuiszorg in de toekomst vanuit één locatie, centraal gelegen in de regio, aan te bieden', zo meldt Bravis.
 • Ook in 2019 weer zeven keer Palm Parkies in Vrouwenhof
  'Wild Romance' opent op woensdagavond 17 juli een nieuwe reeks van zeven Palm-Parkiesavonden in het Vrouwenhofpark in Roosendaal. De andere concertavonden zijn op 24 en 31 juli en op 7, 14, 21 en 28 augustus. De concerten zijn steeds van 20:15 - 22:30 uur. Het terrein is open vanaf 19:00 uur tot 23:00 uur. De entree is gratis.

Coalitieakkoord 15 april in raad

Geschreven door Redactie op .

Roosendaalse Lijst, CDA, PvdA en GroenLinks vormen voor de raadsperiode 2010-2014 samen de coalitie van de gemeente Roosendaal. De afgelopen weken hebben de vertegenwoordigers van de fracties onder leiding van informateur René Mol met elkaar gewerkt aan het coalitieakkoord op hoofdlijnen. Dit akkoord heet 'Kiezen vanuit kracht en vertrouwen' en wordt besproken tijdens een raadsbijeenkomst op donderdag 15 april. Het college gaat vervolgens het coalitieakkoord uitwerken tot een collegeprogramma.

In het akkoord zijn drie speerpunten benoemd: Vitale dorpen en wijken, Veilige leefomgeving en Krachtige economie.
Wijken en dorpen vormen het kloppend hart van Roosendaal. Tegen de achtergrond van de demografische en economische ontwikkelingen heeft de coalitie het op peil houden van voorzieningen en verbeteren van de leefbaarheid als speerpunt benoemd.
Veiligheid, zowel in het verkeer, achter de voordeur, als de sociale veiligheid, beschouwt de coalitie als een basisvoorwaarde. De coalitie streeft bij het vergroten van de veiligheid naar maatwerk op wijk- en dorpniveau.
Een krachtige economie is van belang voor de werkgelegenheid en leefbaarheid van Roosendaal. De coalitie wil de komende periode de Roosendaalse economie stimuleren om de negatieve gevolgen van de veranderende economische omstandigheden voor inwoners te beperken.

De coalitie wil de speerpunten in een vruchtbaar samenspel met de inwoners en maatschappelijke partners realiseren. Juist de betrokkenheid van inwoners bij de eigen leefomgeving wil de coalitie stimuleren. Inwoners weten zelf vaak het beste waar knelpunten bestaan en hebben goede praktische ideeën om tot oplossingen te komen. Dit betekent dat bewoners een grotere rol krijgen bij het beheer van hun eigen woonomgeving, gestimuleerd en ondersteund door de gemeente. Huis van de Gemeente De coalitie ziet grote kansen voor de gemeente om haar dienstverleningsconcept te vernieuwen in symbiose met het nieuwe VMBO. De coalitie vindt dat de nieuwbouw van het stadskantoor niet ten koste mag gaan van meer algemene middelen. De vier partijen verwachten van het college dat het Huis van de Gemeente taakstellend binnen het budget van 38 miljoen gerealiseerd wordt.

Majeure opgaven
In deze raadsperiode wordt de inhaalslag in het achterstallig onderhoud van wegen en straten voortgezet. Bovendien wordt de verbindingsweg Majoppeveld – Borchwerf in de komende vier jaar aangelegd. Het belang van de omlegging van de A58 en realisatie van de Spoorzone wordt onverminderd onderkend. In de realisatie van deze twee opgaven wordt aangesloten bij de agenda’s van de hogere overheden.
De invulling van de majeure opgave leefbare wijken en dorpen zal doorgaan en hierbij wordt aangesloten bij het speerpunt “vitale wijken en dorpen”. In de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie legt de coalitie het accent op het vraaggericht opereren.

Financiële opgave
Verder geeft het coalitieakkoord richting aan de invulling van de financiële opgave. De coalitie onderkent dat de bezuinigingen van het nieuwe Kabinet veel invloed zullen hebben op de financiële toekomst van de gemeente Roosendaal, maar de exacte gevolgen zijn nog onbekend.
De coalitie kiest voor solide financiën waarbij er in principe geen lokale woonlastenverhoging komt, hoger dan het inflatiepercentage, en geeft het college de opdracht om maatregelen te treffen om de financiële opgave het hoofd te kunnen bieden.

Vervolg
Formateur Steven Adriaansen zal een college met vijf wethouders formeren. De coalitiepartners hebben besloten om in de wethouderstoedeling per partij de zetelverhouding in de gemeenteraad terug te laten komen. Dit betekent dat het college wordt samengesteld uit twee wethouderskandidaten van de Roosendaalse Lijst en een wethouderskandidaat per partij van CDA, PvdA en GroenLinks.

> Download: Coalitieakkoord (PDF)