De laatste berichten op onze nieuwe site:

ROI

17 januari 2021

 • Corona-tegemoetkoming voor Roosendaalse verenigingen
  Voor het verenigingsleven in de gemeente Roosendaal heeft de gemeente enkele 'corona-subsidies' ingesteld. Zo is de 'subsidieregeling compensatie amateursportverenigingen' vastgesteld, op grond waarvan sportclubs op aanvraag een compensatie van vijf euro per lid kunnen krijgen.
 • Voor 30 miljoen euro aan cocaïne op Roosendaals bedrijventerrein
  Op een bedrijventerrein in Roosendaal is voor rond de 30 miljoen euro aan cocaïne aangetroffen, zo laat de politie weten. 'Medewerkers van een bedrijf vonden rond de 750 kilo aan pakketten met cocaïne tussen een lading goederen', aldus de politie.
 • Corona: Meer opnames in Bravis ziekenhuis
  De afgelopen dagen is het aantal coronapatiënten in Bravis ziekenhuis gestegen. Vrijdagmorgen 15 januari lagen 48 patiënten met bewezen corona in het Bravis ziekenhuis, van wie 11 op de Intensive Care, zo laat het ziekenhuis weten. Vorige week ging het om 33 patiënten. Inmiddels zijn nu ruim 500 Bravis-medewerkers gevaccineerd.
 • Het weer in Roosendaal: Mogelijk tot 5 cm sneeuw
  We hebben vandaag (zaterdag) te maken met een temperatuur die net boven het vriespunt komt, met koude lucht boven ons. Maar vanaf de oceaan komt een lagedrukgebied met warmere lucht aan, met veel bewolking. En wat heel dikwijls gebeurt bij het verdringen van winterweer: het gaat gepaard met winterse neerslag. In de loop van de middag kan er tot 5 cm sneeuw vallen.
 • Roosendaal wil zich (sterker) profileren als ‘Regenbooggemeente’
  Roosendaal wil zich (sterker) profileren als 'Regenbooggemeente'. Daarom is op de Facebookpagina van de gemeente een reeks video's gestart rond dit thema. In de eerste video legt wethouder Klaar Koenraad uit waarom ze het belangrijk vindt dat zorg- en welzijnsorganisaties aandacht besteden aan genderidentiteit en seksuele diversiteit.
 • Felicitaties voor 100-jarige To Hagens-Beijaarts uit Wouw
  Burgemeester Han van Midden van Roosendaal heeft donderdagmiddag 14 januari weer een bezoek gebracht aan een honderdjarige in zijn gemeente. De tweede al in dit net begonnen jaar. Nu gingen de felicitaties naar mevrouw C. Hagens-Beijaarts, in haar omgeving beter bekend als To. Zij woont nu, naar eigen zeggen, 'op het lekkerste plekske van Wouw'.
 • 550 snelheidsbonnen op Van Beethovenlaan
  Voor 550 automobilsten krijgt 'blauwe maandag' een andere betekenis. De 'huisfotograaf; van Verkeersteam Zeeland-West-Brabant stond maandag tussen 09:15 uur en 14:30 uur op de Van Beethovenlaan in Roosendaal met als resultaat dat 550 bestuurders een bon kunnen verwachten.
 • College vraagt NS extra in te zetten op surveillance op station
  Het college van B en W van Roosendaal wil NS vragen extra in te zetten op surveillance op het treinstation in Roosendaal, nu NS ook in Roosendaal de ticketservicebalie wil gaan sluiten. 'We verwachten dat extra toezicht op het station en de perrons meer effect zal hebben op het veiligheids(gevoel) van de reiziger', zegt het college in antwoord op raadsvragen.
 • ‘Sint Jan wordt het kloppend hart van Roosendaal’
  De Sint Jan aan de Markt in Roosendaal moet het kloppend hart worden voor culturele en sociaal-maatschappelijke activiteiten in de gemeente. Dat is het streven van het CultuurCluster en de gemeente Roosendaal. Bij de ontwikkeling van dit plan zijn ook de provincie Noord-Brabant en het Bisdom Breda nauw betrokken.
 • Passerelle over het spoor weer onderwerp van raadsvragen
  De passerelle, de loop- en fietsbrug over de sporen van het stationscomplex in Roosendaal, blijft een zorgenkindje op het gebied van vandalisme, onderhoud en veiligheid. De raadsleden Arwen van Gestel (VLP) en Sebastiaan Hamans (CDA) hebben er nieuwe raadsvragen over gesteld.

Coalitieakkoord 15 april in raad

Geschreven door Redactie op .

Roosendaalse Lijst, CDA, PvdA en GroenLinks vormen voor de raadsperiode 2010-2014 samen de coalitie van de gemeente Roosendaal. De afgelopen weken hebben de vertegenwoordigers van de fracties onder leiding van informateur René Mol met elkaar gewerkt aan het coalitieakkoord op hoofdlijnen. Dit akkoord heet 'Kiezen vanuit kracht en vertrouwen' en wordt besproken tijdens een raadsbijeenkomst op donderdag 15 april. Het college gaat vervolgens het coalitieakkoord uitwerken tot een collegeprogramma.

In het akkoord zijn drie speerpunten benoemd: Vitale dorpen en wijken, Veilige leefomgeving en Krachtige economie.
Wijken en dorpen vormen het kloppend hart van Roosendaal. Tegen de achtergrond van de demografische en economische ontwikkelingen heeft de coalitie het op peil houden van voorzieningen en verbeteren van de leefbaarheid als speerpunt benoemd.
Veiligheid, zowel in het verkeer, achter de voordeur, als de sociale veiligheid, beschouwt de coalitie als een basisvoorwaarde. De coalitie streeft bij het vergroten van de veiligheid naar maatwerk op wijk- en dorpniveau.
Een krachtige economie is van belang voor de werkgelegenheid en leefbaarheid van Roosendaal. De coalitie wil de komende periode de Roosendaalse economie stimuleren om de negatieve gevolgen van de veranderende economische omstandigheden voor inwoners te beperken.

De coalitie wil de speerpunten in een vruchtbaar samenspel met de inwoners en maatschappelijke partners realiseren. Juist de betrokkenheid van inwoners bij de eigen leefomgeving wil de coalitie stimuleren. Inwoners weten zelf vaak het beste waar knelpunten bestaan en hebben goede praktische ideeën om tot oplossingen te komen. Dit betekent dat bewoners een grotere rol krijgen bij het beheer van hun eigen woonomgeving, gestimuleerd en ondersteund door de gemeente. Huis van de Gemeente De coalitie ziet grote kansen voor de gemeente om haar dienstverleningsconcept te vernieuwen in symbiose met het nieuwe VMBO. De coalitie vindt dat de nieuwbouw van het stadskantoor niet ten koste mag gaan van meer algemene middelen. De vier partijen verwachten van het college dat het Huis van de Gemeente taakstellend binnen het budget van 38 miljoen gerealiseerd wordt.

Majeure opgaven
In deze raadsperiode wordt de inhaalslag in het achterstallig onderhoud van wegen en straten voortgezet. Bovendien wordt de verbindingsweg Majoppeveld – Borchwerf in de komende vier jaar aangelegd. Het belang van de omlegging van de A58 en realisatie van de Spoorzone wordt onverminderd onderkend. In de realisatie van deze twee opgaven wordt aangesloten bij de agenda’s van de hogere overheden.
De invulling van de majeure opgave leefbare wijken en dorpen zal doorgaan en hierbij wordt aangesloten bij het speerpunt “vitale wijken en dorpen”. In de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie legt de coalitie het accent op het vraaggericht opereren.

Financiële opgave
Verder geeft het coalitieakkoord richting aan de invulling van de financiële opgave. De coalitie onderkent dat de bezuinigingen van het nieuwe Kabinet veel invloed zullen hebben op de financiële toekomst van de gemeente Roosendaal, maar de exacte gevolgen zijn nog onbekend.
De coalitie kiest voor solide financiën waarbij er in principe geen lokale woonlastenverhoging komt, hoger dan het inflatiepercentage, en geeft het college de opdracht om maatregelen te treffen om de financiële opgave het hoofd te kunnen bieden.

Vervolg
Formateur Steven Adriaansen zal een college met vijf wethouders formeren. De coalitiepartners hebben besloten om in de wethouderstoedeling per partij de zetelverhouding in de gemeenteraad terug te laten komen. Dit betekent dat het college wordt samengesteld uit twee wethouderskandidaten van de Roosendaalse Lijst en een wethouderskandidaat per partij van CDA, PvdA en GroenLinks.

> Download: Coalitieakkoord (PDF)