Gemeente realiseert uitbreiding Majoppeveld nu zelf verder

Geschreven door Redactie op .

Bedrijven die belangstelling hebben voor een perceel op het bedrijventerrein De Kaptok (Majoppeveld) kunnen voortaan rechtstreeks zaken doen met de gemeente Roosendaal. De gemeente heeft ('in goed overleg') een punt gezet achter de samenwerking met de ontwikkelaars van De Kapstok en neemt verdere realisatie in eigen hand.

Volgens de gemeente loopt de uitgifte van het bedrijventerrein recentelijk voorspoedig. "Inmiddels vinden onderhandelingen plaats over ongeveer de helft van de uitgeefbare gronden (ca. 15 ha)", laat het college van B en W. weten>

De uitbreidingslocaties liggen aan de oostzijde van het bestaande bedrijventerrein en zijn, van zuid naar noord: De Meeten II, De Kapstok I, II en III en de poort van Noord.
Op De Meeten II kunnen bedrijven in de milieucategorieën 2 t/m 4 zich vestigen, waarbij rekening gehouden wordt met de woonwijk de Landerije aan de zuidkant. De lichtste categorie bedrijven (categorie 2) , komen het dichtst bij De Landerije, de 'zwaardere' bedrijven (categorie 4) aan de noordkant van De Meeten II, het verst van de Landerije. Op De Kapstok I t/m III komen bedrijven in de milieucategorieën 3 en 4.
Milieu-categorieën lopen van 1 tot 6, van heel licht tot heel zwaar. Daarbij wordt onder andere gelet op geur, stof, geluid, gevaar, verkeer of visuele aspecten.