Actieplan voor veilige jaarwisseling in Roosendaal

Geschreven door Redactie op .

Voor een veilige kerst en jaarwisseling in Roosendaal is er een actieplan vastgesteld door brandweer, politie, openbaar ministerie en de gemeente Roosendaal.

De brandweer doet ook veel aan preventie. Brandweercommandant Noud Bruinincx: “Afvalbakken worden tijdelijk afgesloten en containers in winkelgebieden verwijderd. Vuurwerkopslagplaatsen en –verkooppunten worden gecontroleerd. Overigens zijn vreugdevuren in Roosendaal, ook in de oudjaars- en nieuwjaarsnacht.”

De politie is extra alert op overtredingen met vuurwerk, baldadigheid en vernielingen. Teamchef politie Rens van den Oever: “Bij lichtere overtredingen krijgen jongeren een Halt-verwijzing. Tegen volwassen overtreders wordt proces-verbaal opgemaakt. In de nieuwjaarsnacht worden ook steekproefsgewijs alcoholcontroles gehouden. Spreek dus af wie de BOB is.”

Het openbaar ministerie past snelrecht toe. Officier van Justitie Kim Tax: “We hanteren rondom de jaarwisseling snelrecht. Het Openbaar Ministerie zal daarnaast hoge straffen eisen tegen relschoppers. Dat geldt zeker voor het bedreigen of hinderen van ambulance, brandweer, politie en overige hulpverleners.”
,mbr> Burgemeester Jacques Niederer: “Let goed op jezelf en je kinderen. Uw veiligheid is onze veiligheid, zo staat het ook geformuleerd in het Integraal Veiligheidsplan (IVP). Let op of u iets verdachts ziet als u bijvoorbeeld ’s avonds uw hond uitlaat. Pas op met brandende kaarsen bij de gordijnen, hete fonduepannen, zet uw kliko’s oudjaarsavond binnen in de schuur en plak uw brievenbus dicht. Zo zorgen we samen voor nog meer veiligheid. Overigens wordt schade altijd op de daders verhaald.”

Overlast melden Wie overlast van vuurwerk ondervindt, baldadigheid opmerkt of vernielingen constateert, wordt gevraagd dit te melden bij de politie via het telefoonnummer 0900 - 8844 met vermelding van de straat waar sprake is van overlast en zo mogelijk het signalement van de overtreder(s).Foto (vlnr): Teamchef politie Roosendaal Van den Oever, burgemeester Niederer, Officier van Justitie mw. Tax en brandweercommandant Roosendaal Bruinincx tijdens een toelichting in de brandweerkazerne in Roosendaal over een veilige jaarwisseling.