Bestuurscentrum: PvdA wil meer duidelijkheid over acht punten

Geschreven door Redactie op .

De raadsfractie van de PvdA Roosendaal zegt in een notitie dat de fractie ten aanzien van het nieuwe voorstel van het college van B en W over een nieuw bestuurscentrum in Stadsoevers pas een besluit kan nemen als er meer duidelijkheid is over acht punten die de fractie aandraagt.

1. Financiën, als raad hebben wij onvoldoende controle op de financiën bij de verdere uitvoering van dit grote project. Wij komen daarom met een voorstel voor betere controle vanuit de raad en voor reservering wanneer we wel het Stadserf renoveren om na 15 jaar een nieuwe keus te kunnen betalen.
2. Het nieuwe werken -z.g. flexwerken- wordt voor deel  losgelaten in het alternatieve plan m.n. op Stadserf . Wij vinden het belangrijk dat een acceptabele bezettingsgraad gehaald wordt. Zo niet dan moet dit onderbouwd worden.
3. Draagvlak en “meer voor minder”. Voor de PvdA een belangrijk item En een upgraden van gymzaal naar bovenwijkse sportvoorziening en bijplaatsing Turnhal is een belangrijk maatschappelijke winst! Doch wanneer je kijkt in het RV waar college zegt; “de samenleving hoog in het vaandel te houden” Vindt de PvdA een opening om met dit alternatief een evenwichtig voorstel te verbinden waarin ook rekening gehouden wordt met b.v. de nog lopende taakstelling op de WMO.
4. Duurzaamheid: Overheid met voorbeeldfunctie kan niet wegkomen met een energielabel F. bij renovatie Stadserf zoals in alternatief plan staat.
5. Bij verwerving van gronden dient de gemeente in alle redelijkheid en marktconform te onderhandelen met eigenaren in beoogd gebied. Wanneer dit niet lukt zal ook de richting onteigening niet moeten worden geschuwd om ontwikkelingen voor Roosendaal mogelijk te maken.
6. Projectontwikkelaars zullen ook gestimuleerd moeten worden om daadwerkelijk te gaan bouwen. De PvdA is nog aan het bekijken hoe wij als raad het college kunnen aansporen ook bij deze partners druk te leggen om ook hun “betrouwbaar partnerschap”te tonen aan de raad en de inwoners! Want woningen zeker betaalbare hebben wij nog hard nodig!
7. Bij het alternatief dient de raad naast financiën ook een rol te krijgen bij de visie en perspectief over de verdere ontwikkelingen in de toekomst rond stadskantoor en mogelijke keuzen hierbij. In relatie met vergrijzing, economische ontwikkelingen etc. Mogelijkheden om stadskantoren te integreren met andere voorzieningen voor inwoners zijn er genoeg lazen wij in een artikel in het laatste VNG bulletin!
8. Kantorencomplex 3750 m2 . Er is alleen nog markt voor kantoren met hoge duurzaamheid en goede ligging bij station! Wel dient er een visie te komen over leegstaande kantoren die we al hebben en de invloed om meer leegstand mede door deze bouw.
"Tot slot is natuurlijk goede projectleiding met ervaring op grote projecten essentieel", aldus de PvdA Roosendaal.

Het onderwerp Stadskantoor staat op de raadsagenda van 10 februari.
Op 3 februari is er nog een informatieavond in het Stadskantoor

>> Website PvdA Rooosendaal
>> Info Stadskantoor website gemeente
>> Dossier Stadskantoor op deze site
>> Informatieavonden nieuw Stadskantoor