Meer 60 km/u wegen in buitengebied

Geschreven door Redactie op .

Op alle verbindingswegen in het buitengebied van en naar de dorpen waar geen vrijliggende fietspaden zijn, voert de gemeente Roosendaal een maximumsnelheid in van 60 km/uur. Met dit collegebesluit wordt het advies opgevolgd van de bewonersplatforms en leefbaarheidgroep van de Roosendaalse dorpen. Die hadden daar om gevraagd.

Het gaat om de Bergsebaan in Nispen, Bergsebaan in Heerle tussen de Herelsestraat en Wouw, Rietgoorsestraat, Westelaarsestraat. Herelsestraat en Heijbeeksestraat.
"Het invoeren van een maximumsnelheid van 60 km/uur levert een bijdrage aan de verkeersveiligheid. Op dit moment geldt op deze wegen een maximum van 80 km/uur", aldus de gemeente.
,br> “In de regel mag er op verbindingswegen 80 km/uur worden gereden. Maar dan moet er wel een vrijliggend fietspad zijn. Dat is bij deze wegen niet het geval. Veel scholieren maken van deze wegen gebruik en dat kan onveilige situaties opleveren. Dat is voor ons een belangrijk argument om deze maatregel in te voeren,” zegt wethouder Steven Adriaansen.

De nieuwe maximumsnelheid kan pas worden ingevoerd nadat de wettelijke procedure is afgerond. Dit zal naar verwachting eind maart zijn. De gemeente zal dan nieuwe verkeersborden plaatsen.
“We hebben goed geluisterd naar de bewonersplatforms in de dorpen die zich zorgen maken over de veiligheid van fietsers op de rijbaan. Helaas is er geen geld om aanvullende snelheidsremmende maatregelen zoals drempels te plaatsen. Maar de ervaring leert wel dat een deel van de automobilisten op basis van borden hun rijsnelheid verminderen,” aldus Adriaansen.
Het effect van de nieuwe maximumsnelheid zal na een jaar worden geëvalueerd.