Woningonderzoek onder 8000 inwoners

Geschreven door Redactie op .

De gemeente Roosendaal is een woningonderzoek begonnen waarbij 8000 inwoners betrokken zijn. Zij zijn geselecteerd via een willekeurige steekproef. Ze krijgen thuis een schriftelijke vragenlijst.

De informatie die uit het onderzoek tevoorschijn komt is onder andere belangrijk voor het maken van plannen voor nieuw te bouwen koop- en huurwoningen. Om de woonwensen goed in beeld te brengen, is het van groot belang dat er zoveel mogelijk vragenlijsten worden ingevuld en teruggestuurd.

De gemeente werkt bij het onderzoek samen met drie woningcorporaties: Aramis AlleeWonen (AAW), Woningstichting Geertruidenberg (WSG) en Stadlander (voorheen Wonen West Brabant).
Gemeente en woningbouwcorporaties willen graag wetem wat de inwoners van Roosendaal willen als het om wonen gaat. Bijvoorbeeld: Welke groepen inwoners hebben verhuisplannen? Wat voor woning hebben zij voor ogen, in welke buurt en hoeveel mag die woning kosten? En in hoeverre zijn inwoners van Roosendaal tevreden met hun huidige woning?

Tegen de zomer worden de resultaten van het onderzoek bekendgemaakt via de websites van de gemeente Roosendaal en de corporaties.