Nieuwjaarstoespraak Niederer: 'Ik wil ik uw moedige, dappere burgemeester zijn'

Geschreven door Redactie op .

Nieuwjaarsspeech van burgemeester Niederer waarin hij de inwoners en iedereen oproept om er samen de schouders onder te zetten, mee te doen en mee te werken aan de verdere toekomstige ontwikkelingen in Roosendaal.

Hoewel bronnen melden dat we elkaar officieel maar tot 6 januari de beste wensen mogen wensen, wens ik u allereerst, mede namens het gemeentebestuur, een gelukkig, voorspoedig en bovenal gezond 2011. Een nieuw jaar, nieuwe perspectieven en ongetwijfeld veel goede voornemens. En natuurlijk een nieuwe burgemeester. Ik hoop dat 2011 u brengt wat u ervan verwacht.

Vuurwerk hoort traditioneel bij oud & nieuw. Voor mij, mijn echtgenote en onze vier kinderen begon het vuurwerk echter al veel eerder. Om precies te zijn: eind november, toen de gemeenteraad de voordracht bekend maakte. En geloof me, vanaf dat moment is er geen dag rust meer geweest. Afbouw Weert, opbouw Roosendaal! Maar, mij hoort u niet klagen. Ik heb van elk moment genoten. Met gisteravond als hoogtepunt mijn installatie in De Kring. Een onvergetelijke installatie! En dan nu, de apotheose. We ontkurken de fles nóg een keer: wij allemaal verwelkomen 2011.

En verwelkomen dat kunt u. U dames en heren, heeft mij als uw nieuwe burgemeester en mijn gezin, zo hartelijk verwelkomd in Roosendaal. Dat vind ik hartverwarmend en daar spreek ik mijn grote dank voor uit. Een beter begin had ik mij niet kunnen wensen. 2010 was voor de gemeente Roosendaal een bewogen jaar. Denkt u aan de gemeenteraadsverkiezingen, de vorming van de nieuwe gemeenteraad, het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders, het afscheid van oud burgemeester Michel Marijnen en de komst van waarnemend burgemeester Helmi Huijbregts- Schiedon.

Tijdens mijn installatie gisteren, heb ik al een aantal onderwerpen aangesneden die onze prachtige stad aangaan. Vanavond licht ik daar nog een paar onderwerpen uit.
Allereerst de wederkerigheid. De wijken en dorpen van Roosendaal worden vormgegeven door u, de mensen die er wonen en werken. Iedereen heeft daarin zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Ik spreek u graag aan op actief burgerschap, waarin die genoemde wederkerigheid het uitgangspunt is. De overheid kan het niet alleen. Zij mag tegenprestaties verwachten van de zelfredzame burger.
De tijd van “u vraagt, wij draaien” is echt voorbij. Uiteraard blijft de overheid het schild voor de zwakkeren in de samenleving. Zij die niet zelfredzaam kunnen zijn. Zo beschouwd zijn wij allen ambassadeur van onze gemeente.

Laat ik eens een recent voorbeeld noemen: de schade van bijna een ton tijdens de jaarwisseling. Behalve dat de kosten van het herstellen van deze schade zoveel mogelijk zullen worden verhaald op de veroorzakers, is dit gedrag natuurlijk onacceptabel. Ik doe daarom een beroep op alle inwoners om gezamenlijk met ons, gemeente, politie en brandweer dit probleem aan te pakken. Samen zijn we ogen en oren van de maatschappij.

We moeten vooruitzien waar we met Roosendaal als centrumgemeente, als 2e grote stad van West-Brabant, naar toe willen. Daarop moeten we nu al voorsorteren. Roosendaal kan het niet alleen en daarom hebben wij partners nodig die ons helpen om onze ambities te realiseren. Partners, binnen de 3 O’s: overheden, ondernemers, onderwijs. Ik zeg het altijd graag zo ”meer samen, is samen meer”.

Gemeenten pakken concrete problemen aan, bedenken oplossingen, bieden overzicht. Daarmee heeft de gemeente als “de eerste overheid” een gezicht voor mensen. De gemeente verschaft ook identiteit. Het gemeentebestuur van Roosendaal is voor haar inwoners de drager van een gezamenlijk gevoelde identiteit. De Europeanisering en globalisering leiden er toe, dat mensen zich meer en meer oriënteren op hun eigen omgeving, hun eigen gemeente.

Een vertrouwde thuisplek in een groot Europa, in een welhaast oneindige wereld. Een thuisplek die eigenheid garandeert en geborgenheid biedt. Daarom is het zo belangrijk om voor vitale, leefbare en veilige wijken en dorpen te zorgen. Raad en college hebben dit terecht benoemd als één van de speerpunten in het collegeprogramma. Van Nispen tot Moerstraten, allen moeten zich thuis voelen in Roosendaal.

Beste Roosendalers. Ik ga met u in gesprek om uit eerste hand te vernemen wat u bezighoudt, waarover u zich zorgen maakt. Of, misschien nog beter gezegd, waar u voor gaat! Ik zal mijn oor goed te luisteren leggen. Ik kom u opzoeken, in de stadswijken en in Wouw, Heerle, Nispen, Wouwse Plantage en Moerstraten. En dat doe ik in deemoed. Volgens Van Dale betekent dit nederig of onderworpen. Maar ik geloof niet in deze betekenis van het woord. Deemoed staat namelijk voor de “moed om te dienen”. Zo beschouwd, wil ik uw moedige, dappere burgemeester zijn.

Dames en heren, ik roep u op om met ons mee te doen. Wees mét ons ambassadeur van Roosendaal. We staan aan het begin van het 2e decennium van de 21e eeuw. Het begin ook van ingrijpende bezuinigingen die u, en eigenlijk ons allemaal raken. Laten wij desondanks onze gemeente nóg meer in de “spotlights” zetten, zoals gisteravond letterlijk in De Kring! En dat kunnen wij alleen maar samen en vanuit een positieve grondhouding! Mag ik op u rekenen? Dat kunt u in elk geval op uw gemeentebestuur.

mr. J.M.L. Niederer 18 januari 2011