Nauwere samenwerking Halderberge en Roosendaal in 'Werkplein'

Geschreven door Redactie op .

Om de dienstverlening aan de cliënten te verbeteren en de kansen van werkzoekenden te vergroten gaan de gemeenten Halderberge en Roosendaal de samenwerking op het Werkplein intensiveren.

Op 1 januari is een pilot gestart om de samenwerking op dit werkplein verder vorm te geven. Het Werkplein is een samenwerking tussen het UWV en gemeenten om het re-integreren van werkzoekenden op de arbeidsmarkt te verbeteren.
De pilot houdt onder meer in dat medewerkers van de gemeente Halderberge gedurende een half jaar (tot 1 juni) op het Werkplein in Roosendaal gaan werken. Zij gaan zich bezighouden met de intake en begeleiding van nieuwe cliënten die in de gemeente Halderberge wonen.
Momenteel doen medewerkers van het UWV Werkbedrijf dat. Ook jongeren uit Halderberge die vallen onder de Wet WIJ worden gedurende de pilot door medewerkers van hun gemeente geholpen.

De verbeterde samenwerking moet ook leiden tot een integrale werkgeversbenadering. Deze schaalvergroting maakt ook dat zowel werkgevers als werkzoekenden in feite meer te kiezen hebben. Hierdoor kunnen vraag en aanbod van werk nog beter op elkaar aansluiten.

Alle partijen hebben de intentie de samenwerking nog verder vorm te geven en gaan een samenwerkingsovereenkomst opstellen, waarin deze samenwerking via een zogeheten groeimodel is uitgewerkt. De uitkomsten van de pilot worden hierin meegenomen.

Het Werkplein Roosendaal is gevestigd op de Dunantstraat 80 en is maandag tot en met vrijdag geopend van 08.30 tot 17.00 uur. De balies van sociale zaken zijn voor vrije inloop geopend van 08.30 uur tot 11.30 uur. ’s Middags zijn deze balies open op afspraak.