Portefeuille wethouder Wil Vissers

Geschreven door Redactie op .

In het college van B en W van Roosendaal gaat de per 7 juli benoemde wethouder Wil Vissers (GroenLinks) de volgende taken bekleden:

- Cultuur
- (regionale) Dienstverlening (coördinerend, inclusief Stadskantoor en Bestuurscentrum/Da Vinci College)
- Duurzaamheid en Milieu
- Publiekszaken
- Sport
- Bestuurlijk aanspreekpunt voor de wijken Kortendijk, Tolberg en Langdonk

De portefeuille Personeel en Organisatie komt onder verantwoordelijkheid van wethouder Theunis. De portefeuilleverdeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf donderdag 7 juli.