Coffeeshops staken strijd tegen Roosendaal en Bergen

Geschreven door Redactie op .

Coffeeshophouders in Bergen op Zoom en Roosendaal besloten niet in hoger beroep te gaan tegen een uitspraak van de Rechtbank in Breda van 15 juni 2011 over de sluiting van de coffeeshops. Hiermee komt een eind aan de juridische procedures die zijn gevoerd tegen de sluiting van de coffeeshops.

De burgemeesters van Bergen op Zoom en Roosendaal zijn ingenomen met dit resultaat.
In juni 2011 deed de Rechtbank in Breda uitspraak in een zaak van verschillende coffeeshophouders waarbij zij schadevergoeding van de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal op Zoom vorderden omdat zij niet langer softdrugs mochten verkopen.

De Rechtbank kwam toen tot het oordeel dat coffeeshops als een normaal bedrijfsrisico moeten aanvaarden dat aan het gedogen van de verkoop van softdrugs een einde kan komen. Deze uitspraak bevestigt de eerdere uitspraak van de Raad van State in een andere procedure die ook is gevoerd tegen de sluiting van de coffeeshops. In die uitspraak oordeelde de Raad van State dat het besluit om coffeeshops niet langer te gedogen op grond van de Opiumwet niet onrechtmatig was.

Hiermee komt een einde aan alle procedures die zijn gevoerd tegen de sluiting van de coffeeshops in september 2009.