Misstanden bij transportbedrijf aan Scherpdeel

op .

Bij een controle van een transportbedrijf aan Scherpdeel in Roosendaal zijn zaterdag 12 januari diverse misstanden vastgesteld. Zo bleek 39.000 liter dieselolie te zijn opgeslagen in vaten die niet goedgekeurd zijn voor opslag van diesel.

De integrale controle werd uitgevoerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT, onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu), de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), de Belastingdienst (Douane) en –namens de Gemeente Roosendaal– het team Veiligheid, Toezicht & Handhaving en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB).

Op het terrein van het transportbedrijf werd 39.000 liter dieselolie gevonden. De brandstof bleek te zijn opgeslagen in vaten, die niet goedgekeurd zijn voor opslag van diesel. De vaten zijn deels geladen op vrachtwagens. Behalve eerder genoemde instanties is ook de brandweer ter plaatse geweest om de situatie te beoordelen.
Na het weekend wordt bekeken hoe met de diesel wordt omgegaan. Tot die tijd bewaken brandwachten de locatie. Van acuut gevaar voor de volksgezondheid is geen sprake, door enkele getroffen beheersmaatregelen en omdat het bedrijf niet in een woonwijk ligt.

Daarnaast bleek de locatie bewoond te worden. Bewoning is niet toegestaan op dit bedrijventerrein. In verband met de veiligheid is deze illegale bewoning onmiddellijk beëindigd. Ten slotte werden diverse feiten geconstateerd, die in strijd zijn met de verleende vergunning voor wegtransport en met de regels voor tewerkstelling van chauffeurs.

De controlerende instanties hebben het bedrijf al langer in het vizier. De administratie van het bedrijf wordt nader onderzocht.

Burgemeester Jacques Niederer: “Helaas blijkt eens te meer hoe noodzakelijk het is om regelmatig te controleren op dergelijke misstanden. Wat we bij deze onderneming aantroffen is volstrekt onverantwoord. Ik ben blij met de samenwerking die we als gemeente hebben met diverse partners. Zo helpen we elkaar om dit soort zaken op het spoor te komen en misstanden uit de weg te ruimen”.