Ook politie in deze regio heeft spijkmatten

Geschreven door Redactie op .

De politieregio Midden en West-Brabant is een van de politieregio's waar bij wijze van proef vanaf nu spijkermatten kunnen worden ingezet. Dat kan bij achtervolgingen, maar ook bij grootscheepse controles om doorrijden te voorkomen.

Als de spijkermat wordt ingezet, is dit de werkwijze:
De spijkermat wordt over de weg gelegd of gegooid. Zodra een voertuig er overheen rijdt, wordt het kunststof ingedrukt en dringen de spijkers in de banden van het voertuig. De spijkers zijn holle buisjes, de lucht in de banden loopt langzaam leeg. Het voertuig blijft onder controle maar doordat de banden langzaam leeglopen, wordt de bestuurder gedwongen snelheid te verminderen.

De agenten die de spijkermatten mogen gebruiken, hebben een training gekregen. Zij zijn daardoor in staat de spijkermat op een veilige en proportionele wijze in te zetten. Daarvan wordt altijd een geweldsrapportage opgemaakt.
Er geldt ook een protocol voor de inzet. Belangrijke afwegingen voor een eventuele inzet zijn: het soort delict, de bekendheid van de identiteit van de dader(s), het acute gevaar en de inbreuk op de rechtsorde. De officier van dienst of de centralist op de Gemeenschappelijk Meldkamer neemt het besluit of de spijkermat ingezet mag worden.

De politieman ter plaatse bepaalt vervolgens of de locatie en de omstandigheden geschikt zijn om de spijkermat veilig te gebruiken. Het middel wordt ingezet tegen bestuurders van voertuigen die weigeren te stoppen nadat de politie daartoe bevel heeft gegeven. De bestuurder moet natuurlijk eerst de kans krijgen om aan het stopteken gehoor te geven.

De proef duurt een jaar en wordt afgesloten met een evaluatie. Daarna volgt een besluit of de spijkermat landelijk wordt ingevoerd.